ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών καθώς και τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις μας από και προς τις τοπικές μαρίνες.

Sea Ray 185 SPORT 2004